V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa:
Neurologia Medforum 2014

Neurologia w perspektywie przypadków klinicznych

Wisła, 20 - 22 marca 2014r.

Pobierz certyfikat

Program konferencji

 

20 marca 2014, czwartek

14.30 Otwarcie konferencji

14.30 - 16.00 S1. Sesja wykładowa inauguracyjna (sala 62)
"Bieżące problemy prawne w życiu zawodowym lekarzy:
- kontrola NFZ i zawieranie umów z NFZ,
- relacje z pacjentami: zgoda na zabieg, agresja i roszczenia pacjentów

Prowadzenie: Adwokat Łukasz Płaza i Rzecznik Praw Lekarza KPOIL Krzysztof Izdebski – MedLegalis Sp. z o.o."


16.00 - 16.30  Przerwa

16.30 - 18.00 S2. Sesja wykładowa: Padaczka - przypadki kliniczne 
(sala 62)
Prowadzenie: Prof. Ewa Motta
Wykładowcy: Prof. Ewa Motta, Dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Prof. Barbara Steinborn

18.00 - 18.30  Przerwa

18.30 - 19.20 W1. Warsztaty

 • Miastenia czy zespół miasteniczny – jak różnicować i leczyć. Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (sala 51) 
 • Postepy w Neurologii w 2013 na podstawie Lancet Neurology. Dr Marcin Kopka (sala 62)
 • Kobieta chora na padaczkę w ciąży - czy i jak zmieniać leczenie? Dr Magdalena Bosak (e-cafe)

19.30 - 22.00 Kolacja. Restauracja Czerwona

od 21.00 Część artystyczno-integracyjna sponsorowana przez organizatora konferencji - Medforum

 

21 marca 2014, piątek

8.30 - 10.00 S3. Sesja wykładowa: Stwardnienie rozsiane - przypadki kliniczne  (sala 62)
Prowadzenie: Prof. Halina Bartosik-Psujek
Dr Ewa Belniak: Diagnostyka
Dr Małgorzata Siger: Rezonans magnetyczny
Dr Jacek Zaborski: Problemy w terapii

10.00 - 10.30 Przerwa

10.30 - 12.00 S4. Sesja wykładowa: Pozaruchowe objawy choroby Parkinsona 
 (sala 62)
Prowadzenie: Dr hab. Monika Rudzińska

Dr hab. Monika Rudzińska: Objawy autonomiczne w chorobie Parkinsona
Dr Agnieszka Gorzkowska: Zespół dysregulacji dopaminergicznej a nowoczesna terapia choroby Parkinsona
Dr Anna Wasielewska: Zespół bólowy towarzyszący chorobie Parkinsona


12.00 – 12.30 Przerwa

12.30 – 13.30 S5. Sesje satelitarne (2 równoległe)


Ever Neuro Pharma: Neuroprotekcja i Neuroregeneracja – najnowsze doniesienia  (sala 62)

Przewodniczący sesji: prof. Anna Członkowska, prof. Konrad Rejdak

Prof. Konrad Rejdak: Neuroprotekcja i neuroregeneracja w praktyce klinicznej.
Dr Iwona Sarzyńska-Długosz: Neurorehabilitacja pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu - prezentacja przypadków klinicznych

Berlin-Chemie 
 (sala 51)

Dr Jerzy Jarosz: NLPZ na każdym stopniu drabiny analgetycznej.
Dr Maciej Kierzkiewicz: NLPZ w praktyce klinicznej. Jakiego wyboru dokonałby gastroenterolog?
Dr n farm. Michał Kołodziejczyk: Teoretycznie to samo, ale.... Czy technologia postaci NLPZ ma szansę wpłynąć na efekt kliniczny?


13.30 - 14.30 Obiad. Restauracja Czerwona (restauracja czynna 13.30 – 16.00)

14.30 - 15.30 Sesja sponsora platynowego - firmy Adamed 
(sala 62)

Dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Prof. Barbara Steinborn 

Monoterapia a leczenie pierwszego rzutu padaczki – na podstawie przykładów klinicznych
      

15.30 - 16.00 Przerwa

16.00 - 17.00 S2. Sesja satelitarna firmy 
Kedrion  (sala 62)

Prof. Adam Stępień, Dr hab. Anna Kostera- Pruszczyk:
Rola immunoglobulin w leczeniu chorych na CIDP (Przewlekłą Zapalną Polineuropatię Demielinizacyjną).


17.00 - 17.20 Przerwa

17.20 - 18.50 S7. Sesja wykładowa:  Leukoencefalopatie u osób dorosłych – trudny problem kliniczny 
 (sala 62)
Prowadzenie: Prof. Adam Stępień

Wykładowcy: Prof. Adam Stępień, Prof. Jan Kochanowski

19.10 - 20.00 W2. Warsztaty

 • Terapia immunosupresyjna w SM. Dr Anna Jamroz-Wisniewska  (sala 62)
 • Co powinien wiedzieć neurolog o biofeedbacku? Dr Marcin Kopka, Mgr Rafał Szewczyk  (sala 51)
 • Psychopatologia stanów naglących w neurologii. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk  (sala 42)
 • Ostry zespół przedsionkowy - czy to udar. Przypadki kliniczne, różnicowane. Prof. dr hab. Anna Członkowska, Beata Błażejewska-Hyżorek  (sala 44)
 • "Wszystko co chcielibyście wiedzieć o tajemnicy lekarskiej a boicie się zapytać. 
  Adwokat Łukasz Płaza i Rzecznik Praw Lekarza KPOIL Krzysztof Izdebski – MedLegalis Sp. z o.o." 
   (e-cafe)


19.30 - 21.00 Kolacja

 

22 marca 2014, sobota

8.30 – 10.00 S8. Standardy postępowania w udarze mózgu w oparciu o prezentacje przypadków  (sala 62)
Prowadzenie A. Kobayashi
Dr hab. Adam Kobayashi, Warszawa – Przedszpitalne postępowanie w udarze mózgu
Prof. dr hab. Anna Członkowska, Warszawa – Leczenie trombolityczne na podstawie własnych doświadczeń

Dr hab. Tadeusz Popiela, Kraków  – Endowaskularne leczenie udaru niedokrwiennego w Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu
Dr med. Michał Karliński, Warszawa – Praktyczne aspekty stosowania nowych doustnych antykoagulantów.

10.00 - 10.15 Przerwa

10.15 - 11.45 S9. Sesja wykładowa: Otępienia 
 (sala 62)
Prowadzenie: Prof. Andrzej Szczudlik
Znaczenie objawów neuropsychiatrycznych w diagnostyce różnicowej otępień. prof. Tomasz Gabryelewicz
Otępienie czołowo-skroniowe - problemy kliniczne w oparciu o prezentacje przypadków. dr Agnieszka Gorzkowska
Rzadkie przyczyny otępienia. Prof. Andrzej Szczudlik


11.45 - 12.00 Dyskusja panelowa i podsumowanie konferencji  (sala 62)
Prof. Andrzej Szczudlik

 


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola