V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa:
Neurologia Medforum 2014

Neurologia w perspektywie przypadków klinicznych

Wisła, 20 - 22 marca 2014r.

Pobierz certyfikat

Program konferencji

1. Terapie inwazyjne - udary, movement disorders, neurochirurgia (9.04.2015)
Moderacja: Dr hab. A.Kobayashi
Trendy w neuroradiologii zabiegowej
Operacyjne leczenie chorób układu pozapiramidowego


2. Padaczka - problemy praktyczne
Moderacja: Prof. E.Motta, Dr K. Niedzielska:
Padaczka w codziennej praktyce neurologa
Czy EEG jest zawsze pomocne w prowadzeniu pacjenta z padaczką?

 

3. Leczenie przeciwbólowe (piątek 20.03.2015)
Moderacja: Prof. Wojciech Kozubski
Ból neuropatyczny i jego zwalczanie
Bóle okolicy L-S kręgosłupa i jego leczenie
Migrena - update 2015

 

4. Choroba Parkinsona
Moderacja: Prof. A. Szczudlik
Nowe leki w chorobie Parkinsona

 

5. Immunoterapia w neurologii (10.04.2015)
Moderacja: Prof. A.Bogucki
Immunoglobuliny dożylne i plazmaferezy w neuropatiach nabytych. Prof. A.Bogucki
Immunoglobuliny dożylne i plazmaferezy w chorobach mięśni. Prof. Anna Kostera-Pruszczyk


6. Toksyna botulinowa - spastyczność, dystonie
Moderacja: Dr hab. M. Rudzińska
Leczenie toksyną botulinową spastyczności - wskazania i ograniczenia
Prof. M. Rudzińska
Dystonie i inne ruchy mimowolne - kiedy toksyna botulinowa jest optymalną terapią
Dr S. Ochudło
Migrena przewlekła - nowe wskazania do zastosowania toksyny botulinowej?


7. Immunoterapia w neurologii: SM, miastenia, zesp. paranowotworowe
Terapia immunosupresyjna w SM
Leczeniu objawowe stwardnienia rozsianego - prezentacja przypadków


8. Leczenie zaburzeń neuropsychiatrycznych
Moderacja: Prof. A. Szczudlik, Prof. I. Krupka-Matuszczyk
Psychiatryczne powikłania leków neurologicznych. Prof. Tomasz Sobów
Leki neurologiczne w psychiatrii. Prof. I. Krupka-Matuszczyk


Otępienia
Moderacja: Dr hab. Agnieszka Gorzkowska
Dr hab. Agnieszka Gorzkowska: Czy czeka nas rewolucja w leczeniu otępień?
Prof. Alina Borkowska: Neuroprotekcyjne działanie leków prokognitywnych w MCI i AD - nowe perspektywy.
Spektrum zaburzeń pamięci od MCI do otępień


Warsztaty:

 • Miastenia czy zespół miasteniczny – analiza przypadków
 • Postępy w Neurologii w 2014 na podstawie Lancet Neurology
 • Leczenie padaczki w ciąży
 • Biofeedback w neurologii
 • Psychozy w neurologii
 • Leczenie rehabilitacyjne po zastosowaniu toksyny botulinowej
 • Diagnostyka różnicowa padaczki - prezentacja przypadków
 • Zespole Niespokojnych Nóg - aktualne standardy leczenia
 • Skale do oceny pacjentów z SM w codziennej praktyce  
 • Poudarowe ogniskowe zespoły poznawczo-behavioralne
 • Zaburzenia neuropsychiatryczne w chorobie Parkinsona
 • Interpretacja badań genetycznych z punktu widzenia praktyki neurologicznej
 • Jatrogenne zaburzenia ruchowe

Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola